لا تسقني ماء الحياة بذلة

  بل فاسقني بالعز كأس الحنظل

ماء الحياة بذلة كجهنم

  و جهنم بالعز أطيب منزل

 

Informations détaillées

  • Faculté ou Institut
    Faculté des Lettres et des Arts
  • Filières
    CNFP ORAN - Atelier 3.2 Conception de cours en ligne
  • Curriculum Vitae

Divers

Mes Cours en Ligne