Articles de blog de RABAH LOUNICI

Tout le monde sur ce site

يتطرق هذا الدرس إلى التطور الديني عبر تاريخ الأمة الجزائرية ودوره الرئيسي في هويتها الثقافية، وكيف مرت عليها عدة أديان حتى إعتناق الإسلام الذي يعد نقطة تحول في هذه الهوية ومع التطرق غلى مختلف المذاهب الدينية التي عرفتها